Odbor investic a územního rozvoje - OIÚR

 • Připravuje podklady pro investiční akce a projekty, jejichž investorem je městská část.
 • Zajišťuje podklady a návrhy na zajištění projektové dokumentace na akce, jejichž investorem je městská část.
 • Zajišťuje inženýrskou činnost u vybraných akcí, tj. získání potřebných stanovisek a rozhodnutí.
 • Zajišťuje výkon technického dozoru investora u vybraných akcí a zúčastňuje se kontrolních dní na probíhajících stavbách, jejichž investorem je městská část, hl. m. Praha nebo případně jiný investor.
 • Připravuje podklady pro dopravní opatření a značení včetně jejich realizace.
 • Vede evidenci místních komunikací, kontroluje jejich technický stav a zajišťuje jejich případné opravy a údržbu.
 • Je správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství.
 • Zajišťuje pravidelné revize dětských hřišť ve správě městské části.
 • Zajišťuje přípravu a průběh výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách.
 • Vykonává administrativní práce související s činností oddělení a odboru.
 • Spolupracuje s dalšími odbory úřadu městské části.
 • Vykonává další práce uložené vedením úřadu městské části.

Tržní místo na nám. Jiřího Berana
Zábor veřejného prostranství
Vyhrazená parkovací místa
Havarijní opravy na komunikaci nebo v zeleni
Uložení nových sítí - domovních přípojek

 JménoFunkceTelefonE-mail
Brabec Petr Ing. referent 277 003 445 brabec@cakovice.cz
Dlouhá Eva Mgr. Ing., LL.M., MBA pověřena vedením 283 061 432 dlouha@cakovice.cz
Kašper Petr referent 277 003 441 kasper@cakovice.cz