Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek Městské části Praha – Čakovice

 

Městská část Praha – Čakovice zveřejňuje tímto toto prohlášení o přístupnosti internetových – webových stránek Městské části Praha – Čakovice v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

 

Forma uveřejněných informací je v souladu s § 4 a 5 výše uvedeného zákona, když se prohlašuje, že internetové stránky jsou přístupné pro uživatele i osoby se zdravotním postižením, jsou vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní. Prohlašuje se, že internetové stránky nejsou přístupné pro nevidomé osoby, neboť takové zpřístupnění by pro povinný subjekt činilo nepřiměřenou zátěž s ohledem na velikost a zdroje povinného subjektu a odhadované náklady a přínosy ve smyslu § 7 citovaného zákona.

 

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk HTML 5, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS. Téměř všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma.

 

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě.

 

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

 

  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader, případně některé z Open Standard prohlížečů, které najdete na stránkách www.pdfreaders.org.
  • DOCX, DOC, XLSX, XLS, PPT – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokáží tento formát dekomprimovat.

 

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete zasílat na adresu: info@cakovice.cz