Telefonní a e-mailový seznam ÚMČ Praha-Čakovice

Odbor / oblast

Telefonní číslo

e-mail

Kancelář vedení úřadu

starosta: Ing. Jiří Vintiška

283 061 410 

vintiska@cakovice.cz

zástupci starosty
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
Mgr. Kateřina Arnotová
Ing. Michal Motyčka, DiS., Ph.D.
Mgr. Soňa Černá

283 061 414
277 003 442
283 061 437
283 061 437

lochman@cakovice.cz
arnotova@cakovice.cz
motycka@cakovice.cz
cerna@cakovice.cz

tajemník: Ing. Jiří Janků
asistentka: Hana Laušová, DiS.
asistentka: Marcela Lapková

IT: Pavel Legner

283 061 415
283 061 410
283 061 413

277 003 444
janku@cakovice.cz
lausova@cakovice.cz
lapkova@cakovice.cz

legner@cakovice.cz

Podatelna a informační středisko, CzechPoint
Zita Žežulková
Alena Brabcová

283 061 419
283 061 433

zezulkova@cakovice.cz
brabcova@cakovice.cz

Odbor bytového hospodářství a správy budov 

Markéta Baťková - vedoucí odboru
Pavla Váňová - referentka (nájmy)
Linda Tomasová - referentka
Adéla Vecková - referentka
Správa sportovních zařízení283 061 429
283 061 430
283 061 428
277 003 443
602 648 231


batkova@cakovice.cz
vanova@cakovice.cz'
tomasova@cakovice.cz
veckova@cakovice.cz
batkova@cakovice.cz
Odbor občanskosprávní 
Martina Řepková - vedoucí odboru
Renata Fuchsová - referentka
Jitka Kostečková - referentka


283 061 416
283 061 417
283 061 418
 

repkova@cakovice.cz
fuchsova@cakovice.cz
kosteckova@cakovice.cz
 Odbor životního prostředí a majetkoprávní   
 Ing. Eva Dlouhá - vedoucí odboru
 283 061 432 dlouha@cakovice.cz 
- Oddělení životního prostředí
 Daniela Kozáková - referentka
 283 061 439 kozakova@cakovice.cz 
- Oddělení majetkoprávní
 Jana Gondeková - referentka
 283 061 435 gondekova@cakovice.cz 
 Eva Šimerová - referentka 283 061 425 simerova@cakovice.cz 
 - Oddělení péče o zeleň a údržbu MČ
Pavel Huptych - vedoucí mistr
 283 061 434 fuchsova@cakovice.cz 
 Lenka Maříková - vedoucí oddělení 283 061 431 kosteckova@cakovice.cz 
Finanční odbor
Radka Zalepová - vedoucí odboru
Bc. Iva Nováková - rozpočtář
Jana Mládková - účetní
Andrea Müllerová - pokladní
Bc. Lenka Linhartová

283 061 423
277 003 440
283 061 420
283 061 422
283 061 421

zalepova@cakovice.cz
novakova@cakovice.cz
mladkova@cakovice.cz
mullerova@cakovice.cz
linhartova@cakovice.cz
Odbor investic a územního rozvoje
JUDr. Jan Štainbruch - vedoucí odboru
Ing. Petr Brabec - referent
Jan Florián - referent
Ladislav Poledna - referent
Štefan Pecník - referent
283 061 411
277 003 445
283 061 438
277 003 441
283 061 424
stainbruch@cakovice.cz
brabec@cakovice.cz
florian@cakovice.cz
poledna@cakovice.cz
pecnik@cakovice.cz
Odbor školství, kultury a sportu
Kateřina Marszálková - pověřena vedením
Jana Jirušková - referentka
Lukáš Horský - referent

283 061 426
283 061 427
277 003 447

marszalkova@cakovice.cz
jiruskova@cakovice.cz
horsky@cakovice.cz 
Časopis U nás v Čakovicích
- inzerce
- redakce 
283 061 426
283 061 427
inzerce@cakovice.cz
unas@cakovice.cz

Knihovny
Čakovice
Třeboradice


283 930 955
602 381 760

knihovna.ca@cakovice.cz
knihovna.tr@cakovice.cz

 

Odbor výstavby a územního plánování - detašované pracoviště (ÚMČ Praha 18)
Pro korespondenci nutno použít adresu: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9.

Bc. Josef Jáchym - vedoucí
Jitka Homolová
Ing. Oldřich Barák
Iva Kindlová
283 109 331
283 109 332
283 109 334
283 109 333
josef.jachym@letnany.cz
jitka.homolova@letnany.cz
oldrich.barak@letnany.cz
iva.
kindlova@letnany.cz

GDPR - kontaktní informace pro ochranu osobních údajů Mgr. Ivan Chytil Chytil & Mann, advokátní kancelář, s.r.o., IČ 29152046