Svatby

vyřizuje odbor občanskosprávní 

Svatba

Po dohodě s matrikou v Letňanech je možné sjednat konání svatby v Schoellerově sále nebo v zámeckém parku. Určení termínu, stejně jako veškeré úřední záležitosti spojené se sňatkem řeší pouze matrika městské části Praha 18 v Letňanech, tel. 284 028 130, 284 028 148 (podrobnosti zde). 

Vzhledem k tomu, že rada MČ Praha 18 rozhodla o vyřazení Schoellerova sálu ze seznamu obřadních míst, je nutné zároveň úřadu MČ Praha 18 zaplatit poplatek ve výši 1.000,- Kč za uzavření manželství na jiném vhodném místě. Tento poplatek není příjmem do rozpočtu městské části Praha-Čakovice.

Konání svateb v Schoellerově sále nebo zámeckém parku je ze strany MČ Praha-Čakovice zpoplatněno dle platného ceníku, který odsouhlasila Rada usnesením MČ USN RM 037/2018 ze dne 22. ledna 2018. Součástí poskytovaných služeb v sále je úklid, obsluha techniky, vybavení sálu a v zámeckém parku pergola, ozvučení (reprodukovaná hudba), obřadní stůl s květinovou výzdobou, židle v počtu 20 ks.

Objednání obřadu na území MČ Praha-Čakovice, stejně jako další záležitosti jako je hudba, fotograf a podobně řeší Odbor občanskosprávní MČ Praha-Čakovice, tel. 283 061 416 - 418, budova Cukrovarská 52. 

Vyplnění objednávky je nutné řešit osobně a částka musí být zaplacena nejpozději 7 dnů před konáním obřadu.


Jubilejní svatba

Jubilanti, případně jejich rodinní příslušníci, mají možnost požádat o sjednání obřadu na odboru občanskosprávním, na telefonu 283 061 416.


Fotogalerie Schoellerův sál


Svatby v parku

Svatby v parku Svatby v parku Svatby v parku Svatby v parku Svatby v parku Svatby v parku Svatby v parku Svatby v parku Svatby v parku