Kancelář vedení úřadu KVU

  • Vykonává administrativní práce a další práce, které vyplývají ze zabezpečení funkce starosty, zástupců starosty, radních, tajemníka a Úřadu městské části.
  • Podílí se na přípravě podkladů pro jednání rady a zastupitelstva.
  • Vede evidenci pošty Úřadu městské části a provádí její distribuci, zhotovuje zápisy ze zasedání zastupitelstva a dalších jednání a vede jejich evidenci.
  • Vede oddělenou evidenci uzavřených smluv
  • Zajišťuje činnost podatelny Úřadu městské části, přijímá a odesílá poštu, zajišťuje CzechPoint a datové schránky a podává základní informace o Úřadu městské části a Městské části Praha-Čakovice.
  • Kontroluje činnost hospodaření a plnění právních předpisů a směrnic u příspěvkových organizací, zřízených MČ.
  • Zajišťuje HW a SW vybavení Úřadu městské části, včetně jejich správy. 
  • Vykonává administrativní práce související s činností kanceláře vedení úřadu.
  • Spolupracuje s dalšími odbory Úřadu městské části.
  • Pracovníci kanceláře vedení úřadu vykonávají další práce, které jsou uloženy vedením Úřadu městské části.
 JménoFunkceTelefonE-mail
Brabcová Alena referent 283061433 brabcova@cakovice.cz
Janků Jiří Ing. tajemník 283061415 janku@cakovice.cz
Lapková Marcela referent 283061413 lapkova@cakovice.cz
Laušová Hana DiS. referent 283061410 lausova@cakovice.cz
Legner Pavel referent 277 003 444 legner@cakovice.cz
Žežulková Zita referent 283 061 419 zita.zezulkova@cakovice.cz