Vítání občánků

vyřizuje odbor občanskosprávní

Akce je určena všem novorozencům, kteří mají v době narození trvalý pobyt na území naší MČ nebo kterým trvalý pobyt vznikl nejpozději do 6 měsíců věku dítěte. Přihlášky k vítání občánků se mohou podávat nejpozději do 1 roku věku dítěte. Rodiče vyplní přihlášku, kterou si vyzvednou na občanskosprávním odboru nebo ji lze stáhnout zdePřibližně 3 týdny před plánovanou akcí bude na adresu uvedenou v přihlášce zaslána pozvánka s datem a hodinou konání akce. Rodiče, kteří se nemohou z jakýchkoliv důvodů zúčastnit, si mohou telefonicky nebo osobně dohodnout náhradní termín.

Vítání občánků se koná v Schoellerově sálu. Pro děti je připraven dárek (zlatý řetízek s přívěskem), pro maminku květina a blahopřání od pana starosty.

Vítání občánků vyřizuje Martina Řepková (úřad MČ Praha-Čakovice, odbor občanskosprávní), tel. 283 061 416, budova Cukrovarská 52.