Ukládání odpadů

vyřizuje odbor životního prostředí a majetkoprávní, oddělení péče o zeleň a údržbu

Podrobné informace, kam ekologicky ukládat jednotlivé druhy odpadů naleznete zde (odkaz vede na web hl. m. Prahy).
Mapa tříděného odpadu
Sběrný dvůr Kbely - pro občany s trvalým bydlištěm na území hl. m. Prahy je pro uložení odpadu k dispozici sběrný dvůr ve Kbelích, ulice Jilemnická/Bohdanečská. Podrobnosti zde.

Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů 2023.

Kontejnery na objemný odpad

V Miškovicích (Na Kačence) a v Třeboradicích (parkoviště u hřbitova ) jsou v souladu s harmonogramem umístěny kontejnery na objemný odpad určené výhradně občanům městské části Praha-Čakovice (tj. osobám, které mají trvalé bydliště v městské části). 

Do kontejnerů nepatří nebezpečný odpad (tj. televize, lednice, pneumatiky, chemikálie, zářivky, autobaterie), dále stavební, živnostenský odpad a bioodpad.

Kontejnery jsou přistaveny mezi 14.00 a 18.00 hodinou podle harmonogramu. Služba je poskytována zdarma.

Kontejnery na bioodpad

V Miškovicích (Na Kačence) a v Třeboradicích (parkoviště u hřbitova ) jsou v souladu s harmonogramem umístěny kontejnery na bioodpad určené výhradně občanům městské části Praha-Čakovice (tj. osobám, které mají trvalé bydliště v městské části). 

Do kontejnerů patří především bioodpad ze zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, případně kuchyňský bioodpad rostlinného původu. nepatří do nich živočišné zbytky. 

Kontejnery jsou přistaveny mezi  9.00 a 12.00 hod podle harmonogramu. Služba je poskytována zdarma.

Potravinářské oleje a tuky

Nádoby jsou umístěny na stanovišti:

Čakovice:

  • 008 Homolová (Na Bahnech)
  • 016 Ke Stadionu (u sokolovny)
  • 034 Ke Stadionu (ul. Oderská)

Čakovické sídliště:

  • 029 Marie Podvalové
  • 036 Bermanova

Miškovice

  • 025 Na Kačence
  • 027 Rychtáře Šimona

Třeboradice

  • 029 Schoellerova (Slaviborské nám.)

 Oleje je možné odevzdávat pouze v uzavřených plastových nádobách, nejlépe v PET lahvích, z důvodu následné manipulace. Oleje nesmí být ukládány ve skleněných lahvích, igelitových taškách a pytlících. Do nádob nepatří minerální oleje, barvy ani rozpouštědla. 

Více informací najdete na stránkách MHMP zde.

Bioodpad

Pražský magistrát zajišťuje svoz bioodpadu z domácností. 

Od roku 2022 je služba sběru, svozu a zpracování bioodpadu v hnědých nádobách pro vlastníky nemovitosti bezplatná. Podrobnosti zde.

Hnědou nádobu určenou pro bioodpad lze elektronicky objednat na webu https://bio.praha.eu/formular/ .


Zpětný odběr pneumatik

Místa zpětného odběru pneumatik v městské části Praha-Čakovice:

Autoservis Petr Špaček, Kostelecká 933/77a

Petr Ševčík pneuservis, Ostravická 188/13

Pneu Procházka s.r.o., Kostelecká 884

PNEUSERVIS MAREK HAVLÍN, Cukrovarská 989 (Areál Salena Transport s.r.o.) 

Salena services spol. s.r.o., Cukrovarská 989

Pneu – Hru, Schoellerova 19/64

Další místa zpětného odběru pneumatik 

Eltma  https://www.eltma.cz/sberna-mista#map

Informace o zpětném odběru pneumatik od ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/odber_pneu
Informace o zpětném odběru pneumatik od hlavního města Prahy
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/prvni_kolektivni_system_zpetneho_odberu.html

Na uvedená místa nelze odevzdávat pneumatiky, které jsou již v režimu odpadu – pneumatiky z černých skládek, staré zásoby pneumatik, pneumatiky ze siláží, vrakovišť apod.

Pro občany s trvalým bydlištěm na území hl. m. Prahy je pro uložení odpadu k dispozici také sběrný dvůr ve Kbelích, ulice Jilemnická/Bohdanečská. Podrobnosti zde.