Ukládání odpadů

vyřizuje odbor životního prostředí a majetkoprávní, oddělení péče o zeleň a údržbu

Podrobné informace, kam ekologicky ukládat jednotlivé druhy odpadů naleznete zde
Mapa tříděného odpadu

Zajištění svozu směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu v době vánočních svátků 2023/2024


Sběrný dvůr Kbely - pro občany s trvalým bydlištěm na území hl. m. Prahy je pro uložení odpadu k dispozici sběrný dvůr ve Kbelích, ulice Jilemnická/Bohdanečská. Podrobnosti zde.


Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů 2024.

Kontejnery na objemný odpad

V Miškovicích (Na Kačence) a v Třeboradicích (parkoviště u hřbitova ) jsou v souladu s harmonogramem umístěny kontejnery na objemný odpad určené výhradně občanům městské části Praha-Čakovice (tj. osobám, které mají trvalé bydliště v městské části). 

Do kontejnerů nepatří nebezpečný odpad (tj. televize, lednice, pneumatiky, chemikálie, zářivky, autobaterie), dále stavební, živnostenský odpad a bioodpad.

Kontejnery jsou přistaveny mezi 14.00 a 18.00 hodinou podle harmonogramu. Služba je poskytována zdarma.


Kontejnery na bioodpad

V Miškovicích (Na Kačence) a v Třeboradicích (parkoviště u hřbitova ) jsou v souladu s  harmonogramem umístěny kontejnery na bioodpad určené výhradně občanům městské části Praha-Čakovice (tj. osobám, které mají trvalé bydliště v městské části). 

Do kontejnerů patří především bioodpad ze zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, případně kuchyňský bioodpad rostlinného původu. nepatří do nich živočišné zbytky. 

Kontejnery jsou přistaveny mezi  9.00 a 12.00 hod podle harmonogramu. Služba je poskytována zdarma.


Potravinářské oleje a tuky

Nádoby jsou umístěny viz mapa tříděného odpadu

Oleje je možné odevzdávat pouze v uzavřených plastových nádobách, nejlépe v PET lahvích, z důvodu následné manipulace. Oleje nesmí být ukládány ve skleněných lahvích, igelitových taškách a pytlících. Do nádob nepatří minerální oleje, barvy ani rozpouštědla. 

Více informací najdete na stránkách MHMP zde.


Bioodpad

Pražský magistrát zajišťuje svoz bioodpadu z domácností. 

Od roku 2022 je služba sběru, svozu a zpracování bioodpadu v hnědých nádobách pro vlastníky nemovitosti bezplatná. Podrobnosti zde.

Hnědou nádobu určenou pro bioodpad lze elektronicky objednat na webu https://bio.praha.eu/formular/ .


Zpětný odběr pneumatik

Pneumatiky na sběrných dvorech můžete nyní odevzdat ZDARMA. Podrobnosti zde


Místa zpětného odběru pneumatik v městské části Praha-Čakovice:

Autoservis Petr Špaček, Kostelecká 933/77a

Petr Ševčík pneuservis, Ostravická 188/13

Pneu Procházka s.r.o., Kostelecká 884

PNEUSERVIS MAREK HAVLÍN, Cukrovarská 989 (Areál Salena Transport s.r.o.) 

Salena services spol. s.r.o., Cukrovarská 989

Pneu – Hru, Schoellerova 19/64

Další místa zpětného odběru pneumatik 

Eltma  https://www.eltma.cz/sberna-mista#map

Informace o zpětném odběru pneumatik od ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/odber_pneu
Informace o zpětném odběru pneumatik od hlavního města Prahy
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/prvni_kolektivni_system_zpetneho_odberu.html

Na uvedená místa nelze odevzdávat pneumatiky, které jsou již v režimu odpadu – pneumatiky z černých skládek, staré zásoby pneumatik, pneumatiky ze siláží, vrakovišť apod.