Prodloužení nájemní smlouvy

Postup při prodlužování nájemní smlouvy:

  • každý nájemce je povinen 90 dnů před uplynutím platnosti nájemní smlouvy doručit do podatelny ÚMČ Praha-Čakovice, příp. na e-mail: info@cakovice.cz vyplněnou a podepsanou „žádost o prodloužení nájemní smlouvy“ (dále jen „žádost“),
  • žádost je ke stažení zde,
  • v případě zaslání žádosti e-mailem, budete informováni o jejím přijetí,
  • nájemní smlouva bude prodloužena jen v případě, nebude-li evidován na uvedeném bytě dluh na nájmu,
  • po schválení žádosti radou MČ a připravením nájemní smlouvy, budete kontaktováni.

Bližší informace na telefonním čísle 277 003 443 nebo na e-mailu veckova@cakovice.cz.

 

zveřejněno 27.01.2021 | UMC_051 UMC