Komise pro projednávání přestupků KPP

  • Komise pro projednávání přestupků je ustavena jako zvláštní orgán městské části pro projednávání přestupků a pro správní řízení na základě podání občanů nebo státních orgánů. Řídí se platnými právními předpisy a příkazy vedení Úřadu městské části.
  • Spolupracuje s odborem občanskosprávním, který zajišťuje přestupkovou agendu.
  • Zajišťuje administrativní práce spojené se svou činností.
  • Komise je jmenována starostou a je mu organizačně podřízena.

Komise zasedá vždy ve čtvrtek v odpoledních hodinách (tel.: 283061416).