Odbor školství, kultury a sportu

  • Odbor zajišťuje agendu školství v samosprávné působnosti.
  • Spravuje místní knihovny a zajišťuje jejich činnost.
  • Spravuje nízkoprahové centrum pro školní mládež a zajišťuje jeho činnost.
  • Spravuje Klub seniorů a zajišťuje jeho činnost.
  • Zajišťuje vztahy s veřejností – časopis, webové stránky městské části a další.
  • Vede evidenci došlých stížností a petic a žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a kontroluje jejich vyřizování. Sestavuje roční výroční zprávy.
  • Zajišťuje organizaci kulturních akcí městské části.
  • Vykonává administrativní práce související s činností odboru.
  • Spolupracuje s dalšími odbory Úřadu městské části.
  • Vykonává další práce uložené vedením Úřadu městské části.
 JménoFunkceTelefonE-mail
Kubernatová Michaela referent 277 003 442 kubernatova@cakovice.cz
Šimůnková Michaela referent 602225950 simunkova@cakovice.cz
Horský Lukáš referent 277003447 lukas.horsky@cakovice.cz
Matrasová Šárka referent 283061427 sarka.matrasova@cakovice.cz
Marszálková Kateřina pověřena vedením 283 061 426 marszalkova@cakovice.cz