Poskytovatelé služeb pomoci

Arcidiecézní charita Praha

Centrum pro tělesně postižené Fatima, odborná pomoc pro osoby s tělesným postižením, pobytová forma sociální rehabilitace,
sociální bydlení v Třeboradicích


Český červený kříž Praha 9
pečovatelská služba, dovoz obědů, domácí zdravotní péče

Diakonie ČCE

poskytuje sociální, zdravotní a vzdělávací služby pro ohrožené rodiny, ohrožené děti a mládež, lidi v nouzi, seniory a lidi s postižením

Farní charita Čakovice
funguje na dobrovolnické bázi, poskytuje služby seniorům z místní farnosti, lidem bez domova, rodinám a samoživitelkám z ubytoven

NADĚJE Praha
pomoc lidem v nouzi, senioři, lidé bez domova, zdravotně postižení, ohroženým rodinám a ohroženým dětem a mládeži, terénní služby, ubytování, podpora lidem v sociálních bytech

NAUTIS Národní ústav pro autismus, z.ú.
zajišťuje odbornou pomoc lidem s poruchami autistického spektra, poskytuje ambulantní, terénní a pobytové sociální služby a realizuje programy podporovaného zaměstnávání. Provozuje ojedinělé celoroční pobytové zařízení pro osoby s autismem a těžkým problémovým chováním a je zřizovatelem mateřské školy pro děti s autismem.web k problematice autismu: www.autismport.cz

PROSAZ, z.ú.

osobní asistence a pečovatelská služba osobám se zdravotním postižením

Raná péče Eda
specialisté na péči o děti se zrakovými a kombinovanými vadami,  poskytují podporu, pomoc a provázení rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo s kombinovaným postižením

Společnost pro ranou péči
odborné služby rané péče, podpora a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným či jiným postižením

Krizová pomoc pro děti

online mapa dostupných služeb pomoci pro děti