Havarijní opravy na komunikaci nebo v zeleni

Provozovatel inženýrské sítě, která má poruchu, může začít s okamžitou opravou (výkopem), který musí do 3 dnů nahlásit na OIÚR ÚMČ. Pokud stačí provést opravu do 3 dnů, neplatí žádný místní poplatek. Po 3 dnech platí za výkop 10,- Kč za m2 a den a za zařízení staveniště 3,- Kč za m2 a den. Povrch komunikace (zeleně) musí být uveden do původního stavu.