Důležité kontakty

Poruchy dodávek vody
PVK - havarijní dispečink 
840 111 112 

Poruchy pouličního osvětlení
Technologie hl. m. Prahy zajišťuje správu a provoz 800 404 060

 
Přihlášení k odvozu odpadu  
AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
Pražská 1321/38a, Praha 10
tel: +420 296 339 917-919, dispečink: 296 339 909, zákaznická linka +420 800 118 800 

Nebezpečný odpad - sběrné dvory 
(lednice, televizory, pneumatiky ...) 
 
po - pá: 8.30 - 17.00; so: 8.30 - 15.00 hodin

Sběrný dvůr hl. m. Prahy a.s. 
adresa: Voctářova 622/1, 180 00  Praha 8 - Libeň 

Pražské služby a.s. 
adresa: Pod šancemi 444/1,  180 77  Praha 9 - Vysočany 
telefon: +420 284 098 581 

Sběrný dvůr hl. m. Prahy a.s. 
adresa: Chvalkovická 3,  193 00  Praha 9 - Horní Počernice 
telefon: +420 281 924 959 

Tříděný odpad

vyvážení nádob na tříděný odpad (papír, sklo, plast, tetrapak) - svoz zajišťuje AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
296 339 917-919, zákaznická linka 800 118 800

Odchyt živých zvířat
283 011 711, 602 938 123 (p. Šimek)

Včely, vosy
224 934 082, 731 118 508