Odbor občanskosprávní - OOS

 • Ověřuje shody opisu nebo kopie s listinou a ověřuje pravost podpisu.
 • Vede evidenci obyvatel městské části.
 • Přihlašuje k trvalému pobytu na území městské části.
 • Vede správní řízení při rušení trvalého pobytu.
 • Vydává rybářské lístky. 
 • Poskytuje informace k získání občanských průkazů a cestovních dokladů, které vydává pouze ÚMČ Praha 18.
 • Poradí, kam se obrátit při jiných záležitostech občanskosprávních.
 • V samosprávné činnosti organizuje vítání nových občánků.
 • Spolupracuje na přípravě a průběhu voleb.
 • Vykonává administrativní práce související s činností odboru.
 • Spolupracuje s dalšími odbory ÚMČ.
 • Vykonává další činnosti, které jsou uloženy vedením Úřadu.
Přihlášení k trvalému pobytu
Rybářské lístky
Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese úřadu městské části
 JménoFunkceTelefonE-mail
Fuchsová Renata referent 283 061 417 fuchsova@cakovice.cz
Kostečková Jitka referent 283 061 418 kosteckova@cakovice.cz
Řepková Martina vedoucí odboru 283 061 416 repkova@cakovice.cz