Tržní místo na nám. Jiřího Berana

Tržní místa v Praze jsou stanovena tržním řádem, který vydalo jako vyhlášku hl. m. Praha, a poplatky za užívání jsou stanoveny vyhláškou hl. m. Prahy č. 24/2003 Sb. HMP, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

V případě žádosti o povolení prodeje nebo poskytování služeb  vám OIÚR vystaví povolení záboru a vyhradí místo. Prodávat nebo poskytovat služby lze z vozidla nebo ze stánku, popř. stolku.
Poplatek za zábor je 10,- Kč/m2/den v případě prodeje 5,- Kč/m2/den při poskytování služeb. Poplatek musí být zaplacen do pokladny ÚMČ před započetím užívání záboru.
Tyto poplatky platí jen pro tržní místo na nám. Jiřího Berana.
Sortiment povoleného prodeje: květiny a doplňkový sortiment, který se ke květinám váže, ovoce, zelenina, sadba, věnce, textilní a kožená galanterie.
Poskytování služeb: čištění peří, opravy deštníků, broušení nožů a nůžek.

Rozsah plochy 200 m2 lze užívat celoročně.