Odbor finanční - OF

 • Vykonává veškeré práce účetní, mzdové a daňové agendy a další ekonomické činnosti, které vyplývají z činnosti Úřadu a podle zákonů týkajících se této činnosti.
 • Vede pokladny Úřadu.
 • Sestavuje návrh rozpočtu a případných změn rozpočtu městské části a po schválení zpracovává měsíční rozbor jeho plnění.
 • Sestavuje závěrečnou účetní uzávěrku a závěrečný účet, který spolu s finančním výborem předkládá radě a zastupitelstvu.
 • Zodpovídá za kontrolu úhrad u místních poplatků, a to na základě podkladů od správců  těchto  poplatků.
 • Je správcem místních poplatků ze psů, z pobytu a ze vstupného.
 • Upomíná a vymáhá nedoplatky včetně vystavování návrhů na exekuční výměry.
 • Vykonává administrativní práce související s činností odboru.
 • Spolupracuje s dalšími odbory ÚMČ.
 • Vykonává další práce, které jsou uloženy vedením Úřadu.
 • Odbor připravuje podklady pro jednání a rozhodování rady a zastupitelstva městské části, především v oblasti rozpočtu.
 JménoFunkceTelefonE-mail
Gondeková Jana referent 277003440 gondekova@cakovice.cz
Linhartová Lenka Bc. referent 283061421 linhartova@cakovice.cz
Müllerová Andrea referent 283061422 mullerova@cakovice.cz
Zalepová Radka vedoucí odboru 283061423 zalepova@cakovice.cz