Úřední deska


Veškeré dokumenty, které mají být podle zákona zveřejněny, jsou vyvěšeny jak na elektronické úřední desce, tak na „kamenné úřední desce“ a jejich obsah je vždy shodný. „Kamenná úřední deska“ je umístěna před budovou radnice ÚMČ Praha-Čakovice ve skleněných vitrínách a je přístupná 24 hodin denně.
        (d.m.yyyy)  

Zobrazit archiv článků
12
Vystaveno od – doNázev a oblastÚřad
24.09.2022

Výsledky voleb do zastupitelstva hl.m. Prahy a do zastupitelstva MČ Praha-Čakovice
Volby do zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstva MČ Praha-Čakovice 23. - 24.9. 2022
MČ Praha-Čakovice

22.09.202207.10.2022

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích v k.ú. Čakovice
Různé
MČ Praha 18

22.09.202207.10.2022

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Schoellerova v k.ú. Třeboradice
Různé
MČ Praha 18

22.09.202207.10.2022

Rozhodnutí o částečné uzavírce komunikace Ke Stadionu v k.ú. Čakovice
Různé
MČ Praha 18

22.09.202207.10.2022

Rozhodnutí o uzavírce komunikace - uzavírka části komunikace Na Zlaté v k.ú. Třeboradice
Různé
MČ Praha 18

19.09.202204.10.2022

Rozhodnutí o uzavírce komunikace - uzavírka části komunikace Cukrovarská, Polabská, Vážská a Ostravická v k.ú. Čakovice
Různé
MČ Praha 18

19.09.202204.10.2022

Opatření obecné povahy - dočasná uzavírka části komunikace Na Zlaté v k.ú. Čakovice
Různé
MČ Praha 18

19.09.202204.10.2022

Opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území vodního toku Mratínský potok
Různé
MHMP

16.09.202201.10.2022

Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 1288/140 v obci Praha, k.ú. Čakovice
Záměry
MČ Praha-Čakovice

14.09.202230.09.2022

Veřejná vyhláška - Jan Chlebna
Veřejná vyhláška
MČ Praha 6

13.09.202228.09.2022

Opatření obecné povahy - dočasná uzavírka části komunikace Cukrovarská v k.ú. Čakovice
Různé
MČ Praha 18

06.09.202206.10.2022

Dražební vyhláška - Usnesení o nařízení elektronické dražby dne 6.10.2022
Různé
Exekutorský úřad Brno-venkov

02.09.202204.09.2023

Rozpočtové opatření č. 48-52 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

31.08.202212.10.2022

Usnesení: Dražební vyhláška - vyhlášení elektronické dražby dne 12.10. 2022
Různé
Obvodní soud pro Prahu 9

29.08.202213.10.2022

Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

24.08.202229.09.2022

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

23.08.202230.09.2022

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 14 - opakované veřejné projednání Z 3194/14 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

23.08.202229.09.2022

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3810/00 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

23.08.202229.09.2022

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3820/00 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

01.08.202201.08.2023

Rozpočtové opatření č. 46 a 47 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

28.07.202230.07.2025

Veřejná kopie – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Různé
MČ Praha-Čakovice

22.07.202223.07.2025

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Různé
MČ Praha-Čakovice

11.07.202212.07.2023

Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3 ZMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

07.07.202208.07.2023

Rozpočtové opatření č. 41-45 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

09.06.202209.06.2023

Rozpočtové opatření č. 33-40 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

02.06.202230.06.2023

Závěrečný účet 2021 MČ Praha-Čakovice
Různé
MČ Praha-Čakovice

19.05.202219.05.2023

Rozpočtové opatření č. 28-32 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

20.04.202221.04.2023

Rozpočtové opatření č. 27 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

07.04.202207.04.2023

Rozpočtová opatření č. 6-24 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

07.04.202207.04.2023

Rozpočtová opatření č. 25 a 26 RMČ na rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

12