Úřední deska


           

Zobrazit archiv článků
123
Vystaveno od – doNázev a oblastÚřad
04.12.202023.12.2020

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, Oprava vlečky Čakovice - opakované ZŘ
Různé
MČ Praha-Čakovice

03.12.202018.12.2020

Záměr směny pozemku parc. č. 301/2 za pozemky parc. č. 487/20 a 509/3 vše v obci Praha, k. ú. Třeboradice
Záměry
MČ Praha-Čakovice

03.12.202015.12.2020

Svolání 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice
Různé
MČ Praha-Čakovice

02.12.202004.01.2021

Program pro přidělování dotací MČ Praha-Čakovice pro rok 2021
Různé
MČ Praha-Čakovice

01.12.202019.01.2021

Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2021
Různé
MČ Praha-Čakovice

25.11.202021.12.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - tajemník / tajemnice úřadu MČ Praha-Slivenec
Volná místa
MČ Praha-Slivenec

25.11.202030.11.2023

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - dodatky - veřejné kopie
Různé
MČ Praha-Čakovice

23.11.202009.12.2020

Záměr pronajmout pozemek parc. č. 493/22 v obci Praha, k.ú. Čakovice
Záměry
MČ Praha-Čakovice

23.11.202009.12.2020

Záměr pronajmout pozemek parc. č. 1203/15 v obci Praha, k.ú. Čakovice
Záměry
MČ Praha-Čakovice

19.11.202007.12.2020

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí odboru investic a územního rozvoje
Volná místa
MČ Praha-Čakovice

18.11.202008.12.2020

ZÁMĚR pronájmu nebytového prostoru - garáže ev. č. 93, na pozemku parc. č. 1348/124, obec Praha, k. ú. Čakovice
Různé
MČ Praha-Čakovice

18.11.202007.12.2020

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení - Souvislá údržba cyklostezek, MČ Praha-Čakovice
Různé
MČ Praha-Čakovice

11.11.202021.12.2020

Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 Z 3267/17, Z 3270/17 a Z 3271/17 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území
Veřejná vyhláška
MHMP

09.11.202017.12.2020

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

09.11.202017.12.2020

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z 3404/24, Z 3405/24, Z 3406/24, Z 3407/24, Z 3408/24, Z 3408/24, Z 3410/24, Z 3411/24, Z 3412/24, Z 3413/24, Z 3414/24, Z 3417/24, Z 3420/24 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

04.11.202004.11.2021

Rozpočtové opatření č. 13 RMČ pro rok 2020
Různé
MČ Praha-Čakovice

27.10.202004.12.2020

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00 ÚP SÚ HMP
Veřejná vyhláška
MHMP

01.10.202001.10.2021

Rozpočtové opatření č. 12 RMČ rok 2020
Různé


23.09.202028.12.2020

Vyhlášení Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2021
Různé


23.09.202024.09.2021

Rozpočtové opatření č. 11 RMČ pro rok 2020
Různé


03.09.202003.09.2023

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - dodatky - veřejné kopie
Různé


08.07.202008.07.2023

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - dodatky - veřejné kopie
Různé


20.08.202020.08.2021

Rozpočtové opatření č. 10 RMČ pro rok 2020
Různé


23.07.202024.07.2021

Rozpočtové opatření č. 9 RMČ pro rok 2020
Různé


23.07.202024.07.2021

Rozpočtové opatření č. 8 RMČ pro rok 2020
Různé


01.07.202001.07.2021

Rozpočtové opatření č. 7 RMČ pro rok 2020
Různé


24.06.202024.06.2021

Rozpočtové opatření č. 6 RMČ pro rok 2020
Různé


01.06.202030.06.2023

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - veřejné kopie
Různé


27.05.202027.05.2021

Rozpočtové opatření č. 5 RMČ rok 2020
Různé
Závěrečný účet rok 2019 MČ Praha-Čakovice
Různé


123