Úřední deska


Veškeré dokumenty, které mají být podle zákona zveřejněny, jsou vyvěšeny jak na elektronické úřední desce, tak na „kamenné úřední desce“ a jejich obsah je vždy shodný. „Kamenná úřední deska“ je umístěna před budovou radnice ÚMČ Praha-Čakovice ve skleněných vitrínách a je přístupná 24 hodin denně.
        (d.m.yyyy)  

Zobrazit archiv článků
12
Vystaveno od – doNázev a oblastÚřad
24.05.202208.06.2022

Rozhodnutí o uzavírce komunikace Cukrovarská v Praze Čakovicích
Různé
MČ Praha 18

23.05.202208.06.2022

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Cukrovarská v k. ú. Čakovice
Různé
MČ Praha 18

19.05.202203.06.2022

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace - povolení zvláštního užívání komunikace Cukrovarská v Praze Čakovicích
Různé
MČ Praha 18

19.05.202203.06.2022

Opatření obecné povahy - stanovení úpravy provozu na komunikaci Cukrovarská v Praze Čakovicích
Různé
MČ Praha 18

19.05.202203.06.2022

Opatření obecné povahy - dočasná uzavírka části komunikace Cukrovarská v Praze Čakovicích
Různé
MČ Praha 18

19.05.202219.05.2023

Rozpočtové opatření č. 28-32 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

19.05.202219.06.2022

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Čakovice konaného dne 9.5.2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

18.05.202202.06.2022

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace - povolení zvláštního užívání komunikace Schollerova a v Praze Třeboradicích
Různé
MČ Praha 18

17.05.202201.06.2022

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích v k.ú. Třeboradice, Schollerova - Za tratí
Různé
Praha 18

17.05.202201.06.2022

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace - povolení zvláštního užívání komunikace Schollerova a uzavírky komunikace Za tratí v Praze Třeboradicích
Různé
MČ Praha 18

16.05.202208.06.2022

Změna termínu blokového čistění v ulicích Na Barikádách, Plajnerova, Vyhlídkova, Zámišova, Církova
Různé
MČ Praha-Čakovice

11.05.202227.05.2022

Výstraha ČHMÚ - Nebezpečí požárů
Různé


10.05.202223.06.2022

Dražební vyhláška - Usnesení o provedení elektronické dražby dne 22.6.2022
Různé
Exekutorský úřad Chrudim

29.04.202202.06.2022

Dražební vyhláška - Usnesení o provedení elektronické dražby dne 2.6.2022
Různé
Exekutorský úřad Brno-město

28.04.202230.06.2022

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání dvou veřejných projednání a vystavení návrhu Územního plánu hl.m. Prahy
Veřejná vyhláška
MHMP

20.04.202226.05.2022

Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Čakovice za rok 2021
Různé
MČ Praha-Čakovice

20.04.202221.04.2023

Rozpočtové opatření č. 27 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

07.04.202207.04.2023

Rozpočtová opatření č. 6-24 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

07.04.202207.04.2023

Rozpočtová opatření č. 25 a 26 RMČ na rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

15.03.202216.03.2025

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – veřejné kopie
Různé
MČ Praha-Čakovice

11.03.202212.03.2023

Rozpočtové opatření č. 3, 4 a 5 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

10.03.202230.09.2022

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku podle § 16b zákona
Různé
MČ Praha-Čakovice

04.03.202230.04.2023

Schválený rozpočet MČ Praha-Čakovice 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

04.03.202231.03.2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu do r. 2027
Různé
MČ Praha-Čakovice

23.02.202223.02.2023

Rozpočtové opatření č. 1 a 2 RMČ pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

28.12.202129.12.2022

Rozpočtové opatření č. 56 a 57 RMČ pro rok 2021
Různé
MČ Praha-Čakovice

16.12.202116.12.2022

Rozpočtové opatření č. 54 a 55 RMČ pro rok 2021
Různé
MČ Praha-Čakovice

23.11.202123.11.2022

Rozpočtová opatření č. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 a 53 RMČ pro rok 2021
Různé
MČ Praha-Čakovice

19.11.202131.12.2022

Program pro poskytování dotací městské části Praha-Čakovice v oblasti sportu pro rok 2022
Různé
MČ Praha-Čakovice

05.11.202105.11.2022

Rozpočtové opatření č. 44 a 45 RMČ pro rok 2021
Různé
MČ Praha-Čakovice

12