Marcela Lapková

V útvaru: Kancelář vedení ÚMČ
Funkce: referent
E-mail: lapkova@cakovice.cz
Telefon: 283061413
Vizitka: