DiS. Hana Laušová

V útvaru: Kancelář vedení ÚMČ
Funkce: referent
E-mail: lausova@cakovice.cz
Telefon: 283061410
Vizitka: