Zita Žežulková

V útvaru: Kancelář vedení ÚMČ
Funkce: referent
E-mail: zita.zezulkova@cakovice.cz
Telefon: 283 061 419
Vizitka: