Účelové investiční granty v oblasti tělovýchovy a sportu v městské části Praha-Čakovice na rok 2018

zveřejněno 27.04.2018 | Kateřina Marszálková

Účelové investiční granty v oblasti tělovýchovy a sportu v městské části Praha-Čakovice na rok 2018 - text vyhlášení

Žádost o účelový investiční grant - formulář