Účelové investiční granty v oblasti tělovýchovy a sportu v městské části Praha-Čakovice na rok 2017

zveřejněno 21.06.2017 | Kateřina Marszálková

Účelové investiční granty v oblasti tělovýchovy a sportu v městské části Praha-Čakovice na rok 2017 - text vyhlášení

Žádost o účelový investiční grant - formulář