Kateřina Marszálková

V útvaru: Odbor školství, kultury a sportu
Funkce: pověřena vedením
E-mail: marszalkova@cakovice.cz
Telefon: 283 061 426
Vizitka: