Poplatek za komunální odpad

Dovolujeme si Vás informovat, že ZHMP schválilo s účinností od 1. ledna 2022 novou obecně závaznou vyhlášku č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Poplatek je nově stanoven jednotnou sazbou 0,50 Kč za 1 litr objednané sběrné nádoby na směsný komunální odpad. Výše poplatku bude vypočítána na základě celkového počtu objednaných litrů sběrné nádoby u konkrétního objektu, tedy dle kapacity nádoby, a počtu svozů v poplatkovém období, kterým je kalendářní rok.

V souvislosti se změnou systému správy poplatku není nutné správci poplatku doručovat žádné dokumenty, plátci poplatku registrovaní ke stávajícímu poplatku budou k novému poplatku automaticky přihlášeni.

Další informace o poplatku naleznete na portálu hl. m. Prahy www.praha.eu/poplatekzaodpad, kde také najdete kalkulačku, pomocí které si na základě Vámi zadaných konkrétních údajů můžete spočítat výši poplatku dle nové vyhlášky, nebo na Portálu Pražana https://portalprazana.cz.

Od 3. ledna 2022 si můžete bezplatně objednat nádobu na biologicky rozložitelný rostlinný odpad (dosud byl svoz bioodpadu zpoplatněn). K objednání můžete využít formulář na https://bioodpad.praha.eu. Na této stránce najdete i podrobnější informace.

Aktualizováno: 05.01.2022 – UMC_051 UMC