Telefonní a e-mailový seznam ÚMČ Praha-Čakovice

Odbor / oblast

Telefonní číslo

E-mail

Kancelář vedení úřadu
starosta: Ing. Jiří Vintiška

283 061 410

vintiska@cakovice.cz

zástupci starosty
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
Ing. Michal Motyčka, Dis.,Ph.D.
Mgr. Soňa Černá
Martin Slavík

283 061 414
283 061 437
283 061 437
774 517 232

tajemník: Ing. Jiří Janků
asistentka: Hana Laušová, DiS.
asistentka: Marcela Lapková

IT: Pavel Legner

283 061 415
283 061 410
283 061 413

277 003 444
janku@cakovice.cz
lausova@cakovice.cz
lapkova@cakovice.cz

legner@cakovice.cz

Podatelna a informační středisko, CzechPoint
Zita Žežulková
Alena Brabcová

283 061 419
283 061 433

zezulkova@cakovice.cz
brabcova@cakovice.cz

Odbor bytového hospodářství a správy budov 

Markéta Baťková - vedoucí odboru
Pavla Váňová - referentka (nájmy)
Linda Tomasová - referentka
Adéla Vecková - referentka
Správa sportovních zařízení
Jana Mládková - správa zámku283 061 429
283 061 430
283 061 428
277 003 443
602 648 231
777 482 991


batkova@cakovice.cz
vanova@cakovice.cz
tomasova@cakovice.cz
veckova@cakovice.cz
batkova@cakovice.cz
mladkova@cakovice.cz 
Odbor občanskosprávní 
Martina Řepková - vedoucí odboru
Renata Fuchsová - referentka
Jitka Kostečková - referentka


283 061 416
283 061 417
283 061 418
 

repkova@cakovice.cz
fuchsova@cakovice.cz
kosteckova@cakovice.cz
 Odbor životního prostředí a majetkoprávní  
Mgr. Ing. Eva Dlouhá, LL.M., MBA - vedoucí odboru
 283 061 432 dlouha@cakovice.cz
- Oddělení životního prostředí


 
- Oddělení majetkoprávní
 Andrea Nováková - referentka
 283 061 435novakova@cakovice.cz
 Eva Šimerová - referentka 283 061 425 simerova@cakovice.cz
 - Oddělení péče o zeleň a údržbu MČ
Pavel Huptych - vedoucí mistr
 283 061 434 huptych@cakovice.cz
Lenka Maříková - vedoucí oddělení 283 061 431 marikova@cakovice.cz
Finanční odbor
Radka Zalepová - vedoucí odboru
Jana Gondeková - rozpočtář
Andrea Müllerová - pokladní
Bc. Lenka Linhartová - účetní

283 061 423
277 003 440
283 061 422
283 061 421

zalepova@cakovice.cz
gondekova@cakovice.cz
mullerova@cakovice.cz
linhartova@cakovice.cz
Odbor investic a územního rozvoje
Mgr. Ing. Eva Dlouhá, LL.M., MBA - pověřena vedením odboru
Ing. Petr Brabec - referent
Petr Kašper - referent


283 061 432
277 003 445
277 003 441


dlouha@cakovice.cz 
brabec@cakovice.cz
kasper@cakovice.cz

Odbor školství, kultury a sportu
Kateřina Marszálková - pověřena vedením odboru
Šárka Matrasová - referent
Lukáš Horský - referent
Michaela Šimůnková - referent
Michaela Kubernatová - referent

283 061 426
283 061 427
277 003 447
602 225 950
277 003 442

marszalkova@cakovice.cz
matrasova@cakovice.cz
horsky@cakovice.cz
simunkova@cakovice.cz
kubernatova@cakovice.cz 
Časopis U nás v Čakovicích
- inzerce
- redakce 
283 061 427
602 225 950
inzerce@cakovice.cz
unas@cakovice.cz

Knihovny
Čakovice
Třeboradice


283 930 955
602 225 950

knihovna.cakovice@seznam.cz
simunkova@cakovice.cz
Odbor výstavby a územního plánování 
detašované pracoviště (ÚMČ Praha 18)
Pro korespondenci nutno použít adresu: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9.

Jitka Homolová
Ing. Oldřich Barák - vedoucí
Iva Kindlová
283 109 332
283 109 334
283 109 333
jitka.homolova@letnany.cz
oldrich.barak@letnany.cz
iva.
kindlova@letnany.cz

GDPR - kontaktní informace pro ochranu osobních údajů Mgr. Ivan Chytil Chytil & Mann, advokátní kancelář, s.r.o., IČ 29152046