Program pro poskytování dotací městské části Praha-Čakovice pro rok 2022

Program pro poskytování dotací městské části Praha-Čakovice pro rok 2022

Přílohy:

č. 1 – vzor žádosti

č. 2 – kritéria hodnocení žádosti

č. 3 – vzor veřejnoprávní smlouvy

č. 4 – vzor vyúčtování

č. 5 – rozpočet projektu

zveřejněno 21.10.2021 | UMC_051 UMC