Program pro poskytování dotací městské části Praha-Čakovice pro rok 2020

Program pro poskytování dotací městské části Praha-Čakovice 

Přílohy:

- Kritéria hodnocení žádosti.pdf

- Žádost o dotace 2020.pdf , Žádost o dotace 2020.doc

- Rozpočet dotace 2020.xlsx

Vyúčtování 2020

 

zveřejněno 06.11.2020 | Admin Administrator