Vyhlášení grantového programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018 (s ukončením realizace v roce 2019)

Vyhlášení grantu hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí.pdf

Formuláře pro žádosti je možné stáhnout také na internetovém portálu hlavního města Prahy www.praha.eu - záložka "O MĚSTĚ", sekce "Finance", položka "Dotace a granty", dále poslední odrážka "Životní prostředí a energetika" - Grantový program pro rok 2018 (s ukončením realizace v roce 2019). Zde také najdete usnesení rady hl. m. Prahy č. 2636 ze dne 31.10.2017 včetně textu vyhlášení grantového programu.

zveřejněno 03.11.2017 | UMC_051 UMC