Pomoc Ukrajině

Rada MČ Praha-Čakovice stanovila koordinátorem pro pomoc Ukrajině velitele JPO Praha-Čakovice Lukáše Horského, na kterého je možné se obracet pro podání základních informací (tel. 277003447). V případě potřeby je možné kontaktovat také naše koordinační centrum, kterým je Odbor školství, kultury a sportu (283061426 nebo 283061427).

*****
Městská část Praha-Čakovice v rámci krizového řízení spolupracuje s Jednotkou požární ochrany MČ Praha-Čakovice, která je organizační složkou Úřadu městské části. Aktuálně zajišťují činnosti spojené s pomocí občanům Ukrajiny, jako je například převoz materiální pomoci, případně převoz občanů do ubytovacích center.
V rámci pomoci dětem také úzce spolupracujeme s mateřskými školami. 


2B NABÍDKA A POPTÁVKA KONKRÉTNÍ POMOCI

3A NABÍDKA POMOCI FINANČNÍ SBÍRKY 7A 8A 9A 10A 


Aktualizováno: 21.03.2022 – UMC_051 UMC