Požární ochrana v městské části

Hasičská zbrojnice Miškovice

Sbor byl založen v roce 1929. Významnější éra našeho sboru se datuje rokem 1934, kdy byla slavnostně otevřena hasičská zbrojnice v Miškovicích. Zbrojnice byla postavena díky nezměrnému úsilí dobrovolníků z řad sboru. Náplní SDH v Miškovicích byla nejen ochrana obyvatelstva a jejich majetku před ohněm a živelnými pohromami, ale také kulturní život v obci. Nezapomenutelné byly hasičské bály a hlavně představení ochotnického divadla, které se těšilo značné oblibě. Ani příchodem protektorátu činnost sboru neutichla a z nesnadné doby vytvářela dobu snesitelnou. Poválečné období se neslo v duchu rozkvětu soutěživosti v hasičském přeboru, dnes nazývaném hasičským sportem, i když v jiné době a s jinými pravidly, ale se stejným cílem - být jako hasič nejlepší. V 90. letech zaznamenal sbor útlum v činnosti, což bylo dáno polistopadovou náladou a menším zájmem o působení v jakémkoliv spolku. Spousta sborů z celé republiky touto dobou zaniká. Sbor v Miškovicích však existuje dál a na přelomu tisíciletí začíná nová éra založením mladých hasičů. V tuto dobu jsme už jediným SDH v naší MČ.  Dalším světlým bodem bylo nadšení několika členů a založením aktivní složky sboru - jednotky. Postupně se začala navyšovat základna dalších nadšenců s úmyslem pomáhat občanům naší MČ a nejen jim v rámci dobrovolné činnosti. Po mnoha brigádnických hodinách bylo opět zprovozněno hasičské auto Avia DA 12 - v té době ve značně zchátralém stavu k potřebám výjezdů. Dobrá věc se podařila a náhoda tomu chtěla, že s příchodem povodní v roce 2002 Miškovický sbor vyjíždí k prvním případům likvidace živelné pohromy, jako nově vznikající jednotka Čakovice tvořená členy SDH Miškovice a členy v tu dobu nově vzniklého SDH Čakovice. Po těchto mimořádných událostech se dobrovolné sbory dostávají do širšího podvědomí nejen v očích veřejnosti, ale i zastupitelů měst a obcí. Fungující jednotka je na území obce nezbytně nutná, proto MČ Praha - Čakovice a Magistrát hl. m. Prahy v rámci svých možností finančně podporují chod a zkvalitnění činnosti sboru. Aktivně se účastníme školení v oblasti požární a civilní ochrany a námětovými cvičeními zkvalitňujeme naší odbornou připravenost. V roce 2003 však dochází k rozštěpení jednotky Čakovice, kdy členové našeho sboru opouštějí tento subjekt a snaží se vytvořit vlastní jednotku požární ochrany na území naší MČ. Tento úmysl se však nezdařil. Aby mohli i nadále působit aktivně v oblasti integrovaného záchranného systému, došlo k užší spolupráci s jednotkou požární ochrany Letňany, kdy jako její 3. družstvo vyjíždělo k zásahům. V roce 2010 se díky podpoře a iniciaci nově zvolenému vedení radnice reprezentované Michalem Motyčkou, Jiřím Vintiškou a Alexandrem Lochmanem došlo k dohodě, aby se tehdejší velitelé výše uvedeného jednotky Michal Linhart a Martin Slavík osamostatnily a znovu aktivovaly vlastní výjezdové družstvo pod hlavičkou SDH Miškovice. Tím vzniklo JSDH MČ Praha-Čakovice. Prvotním impulsem bylo získání cisternového vozu Liaz. Následovalo přestěhování do prozatímní větší zbrojnice v prostorách bývalé vojenské kasárny v Miškovicích. Zároveň započaly plány na výstavbu nové zbrojnice na darovaném pozemku od FC Miškovice. Zbrojnice byla slavnostně otevřena v roce 2020. Dnes disponuje dvěma cisternami CAS 30 Tatra 815 a CAS 16 Iveco. Dále má dvě DA Iveco a Transporter a v neposlední řadě velitelské vozidlo Škoda Fabia. Naše družstvo je povoláváno k zásahům jak na území naší MČ, tak v celém pražském regionu. Ale není to jen o jednotce požární ochrany. Jako SDH Miškovice jsme se vrátili k tradici pořádání hasičských zábav, účastníme se hasičských soutěží a jiných veřejných aktivit - dětský den, pálení čarodějnic a různé předváděcí akce.

V současné době má náš sbor 63 členů, z toho 20 členů působí ve výjezdovém družstvu.

Starosta SDH Miškovice: Michal Motyčka
Náměstek starosty SDH: Lukáš Horský
Velitel JPO MČ Praha-Čakovice: Lukáš Horský tel: 605 779 273
Zástupci velitele JPO MČ Praha-Čakovice: Jan Burle, Lukáš Kupka

Jestli i vy máte zájem a chuť stát se dobrovolným hasičem ve výjezdovém družstvu kontaktujte nás.

Adresa: Na Kačence 401/6a, Miškovice
Telefon: +420 605 779 273, 603 37 85 15
Email jpomccakovice@email.cz