Koronavirus - provoz škol

Skoly

Informace o provozu školských zařízení v městské části Praha-Čakovice

Předškolní vzdělávání
MŠ Čakovice 1 - od 01.09.2020 V PROVOZU
MŠ Čakovice 2 - od 01.09.2020 V PROVOZU obě pracoviště, v Třeboradicích i v Miškovicích
MŠ Čakovice 3 - od 01.09.2020 V PROVOZU obě pracoviště na sídlišti (Čtyřlístek a Bermanova) 
Krystálek (DDM) č.p. 230 - od 01.09.2020  UZAVŘENA

Základní školství
ZŠ Dr. Edvarda Beneše - prezenčně 1. a 2. třídy, ostatní ročníky distanční výuka 

Zájmové vzdělávání

ZUŠ Marie Podvalové - UZAVŘENA
DDM Praha 9, Čakovice - veškeré kroužky POZASTAVENY

Kontakty pro další informace:
www.msmt.cz
bezpecnost.praha.eu
Odbor školství, kultury a sportu ÚMČ Praha-Čakovice