Začíná 2. ročník Participativního rozpočtu Počítáme s vámi!

zveřejněno 18.02.2021 | Kateřina Marszálková

Začíná 2. ročník Participativního rozpočtu Počítáme s vámi!


Rada minulý týden schválila pravidla a harmonogram pro rok 2021. Proti loňskému roku došlo v pravidlech ke třem změnám. Za prvé je možné, aby každý občan starší 18 let podal dva návrhy na projekt (v loňském roce bylo možné podat pouze jeden návrh). Za druhé, pro zpřehlednění procesu vybírání nejlepších projektů, jsme vypustili nutnost získávat pro projekty podporu nejméně 15 lidí nezbytnou pro postup do závěrečného hlasování. Nyní bude možné hlasovat o všech projektech, které projdou kontrolou úřadu podle části 8 pravidel. A za třetí jsme zrušili možnost udělovat projektům záporné hlasy.


Podle schváleného harmonogramu je možné podávat návrhy od 1. března do 12. dubna. Návrhy stejně jako v loňském roce mohou být ze dvou oblastí: a) péče o životní prostředí a veřejný prostor, ochrana přírody a zlepšování životního prostředí městské části; podpořeny budou drobné zásahy, které přispívají k oživení veřejných prostranství a b) podpora komunitního života a aktivního trávení volného času obyvatel; podpořeno bude vytvoření zázemí pro sousedské/komunitní aktivity.


Těšíme se na vaše nápady.