Vyhlášeno přijímací řízení do Krystálku

KRYSTÁLEK (dopolední) - zajišťuje DDM Praha 9

Centrum pro zájmové vzdělávání předškolních dětí nabízí dětem příjemné a podnětné prostředí s malým množstvím dětí ve skupině, což ulehčuje jejich následnou adaptaci na školní zařízení. Děti se mohou těšit na stálý časový harmonogram dne, vzdělávací témata dle školního vzdělávacího plánu, básničky, písničky, výtvarné tvoření, hudební výchovu a pohybové a taneční aktivity. V průběhu roku se děti věnují logopedické prevenci a grafomotorickému cvičení.

Otevřeno: pondělí – pátek od 8:00 do 13:00 hodin

Věk: 2,5 – 6 let

Cena: 1.500,- Kč/měsíc

Pravidla pro přijímání dětí do zařízení Krystálek

Přihlášky: verze k vyplnění "rukou" / verze k vyplnění na PC

Aktualizováno: 23.05.2022 – UMC_051 UMC