Volba prezidenta republiky

Rozhodnuti č. 207_2022 Sb. o vyhlašení volby prezidenta republiky.pdf

Žádost o vydání voličského průkazu

1. Stanovení minimálního počtu členů do okrskové volební komise.

2. Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

3. Jmenování zapisovatelů volebních okrsků.

4. Svolání 1.zasedání okrskové volební komise

5. Jmenování členů volební okrskové komise

6. Jmenování členů volební okrskové komise - dojmenování do okrsku 26002

7. Informace o době a místě konání voleb - okrsek č. 26001

8. Informace o době a místě konání voleb - okrsek č. 26002

9. Informace o době a místě konání voleb - okrsek č. 26003

10. Informace o době a místě konání voleb - okrsek č. 26004

11. Informace o době a místě konání voleb - okrsek č. 26005

12. Informace o době a místě konání voleb - okrsek č. 26006

13. Informace o době a místě konání voleb - okrsek č. 26007

14. Informace o době a místě konání voleb - okrsek č. 26008

15. Informace o umístění volebních stanovišť pro volbu prezidenta České republiky

16. Jmenování členů volební okrskové komise - dojmenování do okrsku 26001

17. Informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.

18. Prodloužení úředních hodin pracoviště MV v souvislosti s konáním voleb.

19. Jmenování členů volební okrskové komise - dojmenování do okrsku 26004.


20. Informace o umístění volebních stanovišť pro volbu prezidenta České republiky II.kolo

21. Informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky II.kolo

22. Informace o době a místě konání II.kola voleb - okrsek č. 26001

23. Informace o době a místě konání II.kola voleb - okrsek č. 26002

24. Informace o době a místě konání II.kola voleb - okrsek č. 26003

25. Informace o době a místě konání II.kola voleb - okrsek č. 26004

26. Informace o době a místě konání II.kola voleb - okrsek č. 26005

27. Informace o době a místě konání II.kola voleb - okrsek č. 26006

28. Informace o době a místě konání II.kola voleb - okrsek č. 26007

29. Informace o době a místě konání II.kola voleb - okrsek č. 26008

Navigace do jednotlivých volebních místností


Aktualizováno: 19.01.2023 – UMC_108 UMC