Uzavírka části komunikace Schoellerova

Uzavírka v ulici Schoellerova v Praze Třeboradicích.                                                                                                                                                                                                                      

Pokračování prací rekonstrukce vozovky od pondělí 15.8 do 3.10.2022. Uzavírka proběhne v úseku od  křižovatky s ulicí Králova ke Slaviborskému náměstí.

Aktualizováno: 17.08.2022 – UMC_108 UMC