Uzavírka části komunikace Schoellerova

Uzavírka v ulici Schoellerova v Praze Třeboradicích.                                                                                                                                                                                                                      
Pokračování opravy Schoellerovy ulice
od pondělí 2.10.2023 na dobu cca 8-10 týdnů podle stavu podloží pod komunikací.

Cíl: Nový povrch komunikace od křižovatky Schoellerova/Slaviborské nám. po železniční přejezd

V souvislosti s uzavírkou dojde ke změně tras linek MHD. Linka 351 bude vedena ulicí Za Tratí okolo teplárny. Linka 110 bude vedena do Třeboradic ve směru od čakovického zámku a bude sloužit jako posila za linku 351 (tedy v podobném rozsahu spojů).

Pro provoz bude uzavřena Schoellerova ulice v dotčeném úseku. Stavba povolí přístup pouze obyvatelům dotčené části (vč. přilehlých ulic) a po dohodě s SK Třeboradice vybraným vozidlům (dle pokynů SK Třeboradice, které SK sportovcům sdělilo či ještě sdělí). Objízdná trasa povede po Cukrovarské ulici a ulici Za Tratí.

Další podrobnosti:
Nový asfaltový povrch bude položen v úseku od Slaviborského náměstí po železniční přejezd na Schoellerově ulici.
Vzhledem k nízkému tranzitu v úseku Mírovice - Třeboradice se nepředpokládají komplikace, ale bude sledována také intenzita v ulici Za Cukrovarem a případně budou přijata další potřebná opatření.
Aktualizováno: 29.09.2023 – UMC_108 UMC