Tonerové a inkoustové kazety nepatří do komunálního odpadu

zveřejněno 03.05.2021 | Jana Jirušková

Využijte možnosti bezplatného odevzdání použitých tonerových a inkoustových kazet do sběrného boxu v prostorách úřadu městské části Praha- Čakovice (severní budova při Cukrovarské ulici).

Městská část Praha - Čakovice ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy  se zapojuje do projektu www.setriprirodu.cz, který je zaměřen na sběr použitých tonerových a inkoustových kazet z domácností.

Do sběrného boxu, který je umístěn v prostorách úřadu, je možné odkládat jak originální, tak i kompatibilní či renovované tonerové a inkoustové kazety.

Sesbírané kazety budou zpracovány společnostmi renovujícími tonerové a inkoustové kazety. Originální a dříve renovované originální tiskové kazety budou odborně renovovány a bude umožněno jejich plnohodnotné opětovné využití. Každá renovovaná tonerová kazeta v průměru ušetří 4,49 kg emisí skleníkových plynů, 9,39 kg primárních přírodních zdrojů a 0,67 kg odpadu.

Kompatibilní tiskové kazety musí být zlikvidovány, protože u nich již není technologicky možné je funkčně renovovat.

Projekt je realizován ve spolupráci s Asociací renovátorů tonerů, z.s., www.setriprirodu.cz  

Použité tonery