Studie nového parku - připomínkování

zveřejněno 15.03.2021 | Kateřina Marszálková


Na youtube kanále městské části byla představena studie nového parku, který by mohl vzniknout v rámci Třeboradického korza, v části zvané Relaxpark.

Připomínky k této studii můžete vyjádřit do konce března v anketě na participativním portálu. Všechny připomínky projednáme s autorkou návrhu a posoudíme v rámci detailního projektu pro povolení stavby, který se začne od dubna připravovat.

2D výkres - rozmístění jednotlivých prvků v rámci parku (průběžná pracovní verze z 07/2020)
*** Výsledný návrh se od průběžné pracovní verze liší zejména ve volbě povrchů. Všechny cesty budou mlatové, rovněž navržené pryžové povrchy budou v mlatovém povrchu. Lávky jsou navrženy jako kovové s pororoštem.