Rekonstrukce cyklostezek byla zahájena

zveřejněno 01.03.2021 | Kateřina Marszálková

V  městské části začala  rekonstrukce cyklostezek, které procházejí přes naše území. Rekonstrukce bude probíhat během jarních měsíců. Nejprve dojde k vybudování nového asfaltového povrchu, poté se okolí cest upraví v souladu s projektem krajinářského ateliéru Terra Florida.

Jedná se o cyklostezky A43 v úseku Finská stezka Tryskovická, A50 v úseku Svěceného, U Zlatého kopce a o přípojku na cyklostezku A27 u ulice Všetatské.

V rámci výstavby cyklostezek dochází k podrobnému zhodnocení stavu okolní zeleně. Základní podmínky, ze kterých vycházel návrh odborníků:

  • posoudit zdravotní stav a perspektivu okolní zeleně

  • zvolit druhy stromů, které nabízejí vyšší environmentální hodnotu (synergie pro mikroekosystémy)

  • nekácet bezdůvodně žádné dřeviny,

  • všechny dřeviny, které jsou v kolizi se pokusit přesadit,

  • maximální ochrana dřevin během výstavby

Součástí výstavby cyklostezky z Všetatské směrem na Havraňák je i částečná obnova stávající sakurové aleje. Na západní straně této aleje bude sakurové stromořadí zachováno, po straně druhé bude nahrazeno novým vhodnějším druhem – javorem mléč. Sakury, které budou nahrazeny, jsou podle dendrologického posudku ve velmi špatném zdravotním stavu. Není to druh vhodný pro umístění na polní cestě, kde je vystaven nepříznivým povětrnostním vlivům. Posunutí aleje umožní lepší ochranu stromů, které vedle cyklostezky zůstanou zachované. V perspektivě přibližně 5-10 let bude postupně podle vývoje zdravotního stavu stromů nahrazována i západní strana aleje, tedy půjde do budoucna o alej javorovou.

Poškozené jsou i sakury v aleji na ulici Svěceného, kde již některé stromy musely být v minulosti odstraněny z důvodu úplného uschnutí. Zde se v souvislosti s aktuálním budováním cyklostezek žádné zásahy neplánují. Zhruba do 20 let zde bude postupně docházet k obnově této aleje za větší druh stromů. Může jít například o duby, které lépe snášejí nedostatek vláhy a i povětrnostní podmínky v otevřené krajině.

Omlouváme se za omezení spojená s výstavbou cyklostezek a děkujeme za trpělivost a pochopení. 

mapa Obr. 1 Obr. 2