Práce na 1. etapě rekonstrukce ulic Schoellerova x Za Tratí

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že od pondělí 28.3. budou zahájeny práce po zimní technologické přestávce na 1. etapě rekonstrukce ulic Schoellerova x Za Tratí.

Úprava  je platná  v termínu  od  28.3.  - 30.4.2022. 

     -  Rozhodnutí o  zvláštním užívání komunikace  OD  MČ P18
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Stanovisko  PČR
DIO a projekt  SSZ (přílohy)

Aktualizováno: 28.03.2022 – UMC_051 UMC