Oprava vozovky v ulici Schoellerova

zveřejněno 13.09.2021 | Kateřina Marszálková

V termínu 20.09. – 15.10.2021 v návaznosti na dokončení opravy horkovodu dojde k opravě vozovky v ulici Schoellerova v úseku od křižovatky s ulicí Cukrovarská po ulici Na Bahnech. V souvislosti s tím je upravena také autobusová doprava. Schéma objízdných tras naleznete zde.

Veřejná vyhláška – oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek a námitek.