Oprava povrchů ulic Froňkova a Čápova

Oprava povrchů ulic Froňkova a Čápova

1. etapa opravy povrchů dvou komunikací v Třeboradicích, které se nacházejí východně od Bělomlýnské ulice započne již zítra (odložená etapa z prosince 2023).

09.04.2024 proběhne frézování vozovek

10.-cca 15.04.2024 proběhnou opravy vpustí a další opravné práce podkladu                                                                                                                              Cca 22.04. a 23.04.2024 je v plánu pokládka nového asfaltového povrchu.

Pro místní obyvatele by měly být ulice dostupné, kromě omezení během dne frézování a dnů pokládky živice, kdy bude nutné respektovat pokyny stavby.

Aktuální časový plán a kontakt na stavbu: p. Horák, tel.: 605 575 549.

Další pokračování - Zhruba koncem května či v červnu dojde k opravě povrchu i v ulici Hamplova a její součástí bude i oprava vjezdů, a to nejen v ulici Hamplově, ale ve Froňkově a Čápově.

Aktualizováno: 08.04.2024 – UMC_108 UMC