Nabídka bezplatné inzerce pro místní živnostníky a podnikatele

zveřejněno 18.05.2021 | Kateřina Marszálková

Rada MČ schválila na svém 89. jednání, usnesením č. USN RM 189/2021, nabídku poskytnutí bezplatné inzerce v časopise „U nás v Čakovicích“ pro podnikatelské subjekty, působící na území městské části Praha-Čakovice. Cílem je podpora pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19. 

- Pro tento účel bude měsíčník rozšířen ve vydáních 07-08/2021, 09/2021 a 10/2021 o speciální přílohu, která bude bezplatné inzerci věnována.

- Nárok na bezplatnou inzerci mají výhradně podnikatelské subjekty, které mají své sídlo, resp. adresu trvalého pobytu nebo svou provozovnu na území městské části Praha-Čakovice.

     - Možné je využít řádkovou inzerci nebo plošnou inzerci ve velikosti S4, tj. 1/8 strany nebo S3, tj. 1/4 strany (přesné rozměry plošné inzerce můžete najít zde).

      - Řádkový nebo plošný inzerát v tiskovém PDF  je nutné zaslat na mail inzerce@cakovice.cz  s označením „BEZPLATNÁ INZERCE“, a to spolu s vyplněným formulářem pro bezplatnou inzerci.

- O bezplatnou inzerci můžete zažádat ve všech třech speciálních přílohách, avšak v případě velkého zájmu mohou být tyto požadavky ze strany MČ upraveny. Váš inzerát bude zveřejněn minimálně v jednom vydání (ve formuláři tedy zároveň prosíme o informaci, které z nabízených vydání preferujete).

- Již nasmlouvaná a uhrazená inzerce nemá na tuto nabídku vliv, můžete ale zažádat o zařazení inzerátu dalšího.

- Termíny uzávěrek + distribuce.