Kotlíkové dotace

V rámci zlepšování životního prostředí vyhlásilo MŽP dotační program tzv. kotlíkové dotace. Program je zaměřen na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy.

Žádat mohou občané, jejichž domácnost tvoří a doloží:

1. Žadatel a všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní nebo invalidní důchod 3. stupně.

2. Žadatel nebo člen jeho domácnosti v období od 1.1.2022do doby podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení (není nutné pobírat po celou dobu).

- Podpora bude pro kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliv (max. dotace 130 000 Kč.) a tepelná čerpadla (max. dotace 180 000 Kč).

- Zahájení elektronického příjmu žádostí je 7.8.2023 v 08. 00 hod, ukončení příjmu 31. 08. 2024 v 23.59.59.

- Další informace k programu jsou k dispozici na (Portál životního prostředí hlavního města Prahy) (praha.eu)

- Plynové kondenzační kotle a kotle s ruční dodávkou paliva nebudou podporovány.

- Výměnu starého kotle není nutné financovat celou z vlastních prostředků, lze získat zálohu 60 % z dotované částky.

kotlíkové dotace
Aktualizováno: 18.07.2023 – UMC_051 UMC