"Kotlíková dotace" - zjišťování potenciálních žadatelů

zveřejněno 16.11.2021 | Kateřina Marszálková

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci se SFŽP ČR, připravuje na rok 2022 vyhlášení výzvy č. 4 dotačního programu "Zlepšení kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech", která bude zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy, zejména u sociálně slabých domácností.

Dotace bude pokryta z 95% z prostředků EU a pouze 5% bude hradit žadatel.

O dotaci na pořízení ekologického vytápění v domácnostech bude moci zažádat sociálně slabá domácnost, což je taková, která má průměrný roční čistý příjem na člena domácnosti žadatele, doložený daňovým přiznáním za rok 2020, menší nebo roven částce 170.900,- Kč.

Výjimky z povinnosti prokázat průměrnou výši příjmu domácnosti a čí příjmy jsou mají v současné době důchodci a studenti.

Definice domácnosti a další podrobnosti naleznete v "Závazných pokynech" vydaných MŽP ČR (pracovní verze 002).

***

V tuto chvíli probíhá zjišťování potenciálních žadatelů o uvedenou dotaci. V případě zájmu kontaktujte Odbor školství, kultury a sportu na telefonních číslech 277003447 (Lukáš Horský), příp. 283061427 (Jana Jirušková), kde budete zapsáni jako možný zájemce.