Koronavirus - provoz úřadu a služeb

Urad

Upravená otevírací doba Úřadu městské části Praha-Čakovice
pro veřejnost

Otevírací doba Úřadu MČ Praha-Čakovice

 pondělí

12:00 - 17:00

 úterý

-

 středa

08:00 - 13:00

 čtvrtek

-

 pátek

-


Nízkoprahové centrum
Nízkoprahové centrum aktivit je od 09.10.2020 UZAVŘENO.

Veřejně přístupná sportoviště v městské části
Sportovní hala městské části je od UZAVŘENA.

Veřejné víceúčelové hřiště je prozatím V PROVOZU (bez zázemí šaten a sprch).

Vstup na dětská hřiště a sportovní hřiště
Vstup na dětská hřiště a sportovní hřiště pro děti není omezen, každý z návštěvníků je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob.