Kontaktní terapeutická poradna

zveřejněno 21.12.2020 | Jana Jirušková

MČ Praha - Čakovice nabízí konzultační a poradenskou službu  s psychoterapeutickými prvky, kterou může využít každý občan této  MČ, který se nachází v tíživé životní situaci (včetně osobní, rodinné apod.), kterou již neumí zvládnout sám a nebo potřebuje v takové životní situaci poradit či ji pouze probrat s odborníkem. Poradenství je zaměřené zejména na oblast mezilidských vztahů v rodinném prostředí, pracovním prostředí, oblast péče  o duševní pohodu, redukování úzkostných stavů,  pocitů stavů vyhoření, oblast výchovných  potíží s dětmi a je prospěšné pro celkový  seberozvoj osobnosti, nácvik relaxačních dovedností a psychohygienu.
Dále se konzultační a poradenská služba zaměřuje  na poskytování konzultací  Alpha nursingu, což je raná péče o miminka ve věkovém rozpětí  0 -1 rok, kde se dozvíte, jak předcházet raným vývojovým psychickým narušením u dětí, dále  laktační poradenství. 

Konzultační místnost se za podpory MČ Praha - Čakovice nachází na Čakovickém zámku a je poskytována  pouze a výhradně po předchozím objednání na telefonním čísle 777 199 345, nebo e-mail petra.svitilova@centrum.cz.

Těší se na setkání s Vámi
Petra Svítilová - diplomovaný terapeut a konzultant