Informace pro voliče - k žádosti o vydání voličského průkazu

INFORMACE PRO VOLIČE
 - k žádosti o vydání voličského průkazu -

 

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz.

 

Na vydaný voličský průkaz je volič oprávněn hlasovat ve dnech voleb do Evropského parlamentu v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky. 

 

 

O voličský průkaz lze požádat ode dne vyhlášení voleb do Evropského parlamentu  u obecního úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu voliče,  

 

anebo,

jestliže je volič ČR zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, může požádat o vydání voličského průkazu příslušný zastupitelský úřad ode dne vyhlášení voleb do Evropského parlamentu.

 


Žádost lze podat:


OSOBNĚ – žádost si volič vyplní u obecního úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu osobně na místě, je nutné prokázat svou totožnost; o vydání touto formou lze požádat až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj.

·  do 5. června 2024 do 16.00 hodin,

 

V  LISTINNÉ PODOBĚ -  žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče a doručena Českou poštou nejpozději

·  do 31. května 2024 do 16.00 hodin,

 

V  ELEKTRONICKÉ  PODOBĚ -  žádost je zaslána prostřednictvím datové schránky a doručena příslušnému obecnímu úřadu nejpozději

·  do 31. května 2024 do 16.00 hodin.

 

Žádost o vydání voličského průkazu.doc 

Žádost o vydání voličského průkazu.pdf 


Aktualizováno: 27.03.2024 – UMC_108 UMC