Informace pro voliče - hlasování do přenosné volební schránky

INFORMACE PRO VOLIČE

hlasování do přenosné volební schránky –

 

Při volbách do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 07.-08.06.2024, může volič požádat zejména ze zdravotních důvodů, Úřad městské části Praha-Čakovice, náměstí 25. března 121/1, Praha-Čakovice a dále ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 

V takovém případě vyšle příslušná okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou (volič obdrží jednu úřední obálku) a hlasovacími lístky a výpisem ze stálého seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.  Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Členové okrskové volební komise, kteří se dostaví k voliči osobně na jeho žádost, předloží průkazku člena okrskové volební komise, případně občanský průkaz.

O hlasování do přenosné volební schránky může volič s trvalým pobytem v MČ Praha-Čakovice požádat ÚMČ Praha-Čakovice telefonicky již od vyhlášení voleb, tj. od soboty 24.02.2024  do středy 05.06.2024 do 16.00 hodin, na telefonním čísle 283 061 418 ,

 nebo

 vyplněnou žádost přinést osobně nebo určeným zástupcem a odevzdat nejpozději  do středy 05.06.2024 do 16.00 hodin  na adresu ÚMČ Praha-Čakovice, Cukrovarská 52/24, Praha 9 – Čakovice,

 nebo

 po dohodě s volební komisí ve dnech voleb 07.–08.06.2024 v příslušné volební místnosti.

 

Žádost o přenosnou volební schránku.doc

Žádost o přenosnou volební schránku.pdf

Aktualizováno: 27.03.2024 – UMC_108 UMC