Informace k rozvoji sítě optického internetu v městské části

Informace k rozvoji sítě optického internetu v městské části (2. fáze)

V uplynulých měsících pracovníci příslušných firem kontaktovali obyvatele v jižní části Čakovic s možností optického internetu. V souvislosti s dalšími etapami zasíťování MČ bude v příštích týdnech většina domácností resp. nemovitostí oslovena s nabídkou na zřízení přípojky do optické sítě i v dalších částech naší městské části.

Pro společnost CETIN, která bude zajišťovat optický internet v severní části Čakovic, v Miškovicích a Třeboradicích, bude tzv. akviziční činnost (zjišťování zájmu o přípojku) provádět společnost O2. Pracovníci této společnosti tedy budou napřímo kontaktovat jednotlivé nemovitosti s nabídkou zřízení optické přípojky.

Jakkoliv je optický internet výhodnější (rychlejší a stabilnější) rozhodnutí je ze strany vlastníků samozřejmě zcela dobrovolné. V této fázi zjišťování zájmu nebude nutné uzavírat žádné závazné smlouvy (předloženy vlastníkům budou formuláře o projevení zájmu a o GDPR). V této fázi nebude nutné hradit žádné náklady. Zároveň na infolince O2 je možné si ověřit, zda pracovník, který se Vám prokáže průkazem, je skutečně zaměstnancem O2. Síť CETIN je budována jako „otevřená“ a přístup k ní má více dodavatelů služeb v oblasti ICT a tedy konkrétní produkt (např. internet či televizi) si můžete po zbudování přípojky zakoupit od různých společností.

Radnice zároveň v této souvislosti nabízí zejména pro seniory možnost informační podpory k tomuto projektu.

Celý projekt rozšíření sítě bude řešen od letošního roku po dobu příštích několika let.
Rychlost internetu po optické síti je v současné době 2 Gb/s a v budoucnu se předpokládá další růst rychlosti bez nutnosti výkopových prací.
Aktualizováno: 14.02.2024 – UMC_108 UMC