Knihovna Čakovice

Knihovna ČakoviceMístní knihovna Čakovice je veřejnou knihovnou, jejímž zřizovatelem je městská část. Knihovní fond obsahuje asi 10 tisíc knih včetně periodik. 

Knihovna provozuje i veřejný internet.

Kontaktní osoby: Mgr. Lucie Límová a Drahomíra Jirmanová
Adresa: Cukrovarská 1/23, Čakovice
Telefon: 283 930 995
E-mailknihovna.cakovice@seznam.cz; knihovna.ca@cakovice.cz

otevírací doba od 01.04.2023:
pondělí 8:00 - 16:30
středa 13:00 - 20:00
čtvrtek 8:00 - 17:00

Knihovní řád platný od 01.01. 2020 (součástí je i aktualizovaný ceník)

Přístup do ON-LINE katalogu

Pro přihlášení do čtenářského konta se zadá číslo čtenářského průkazu a PIN (prvních 6 čísel rodného čísla).
Prodloužení výpůjčky o jeden měsíc (po přihlášeni do vašeho čtenářského konta) se provádí zaškrtnutím příslušné knihy a stisknutím tlačítka „prodloužit“.