Knihovna Čakovice

Knihovna ČakoviceMístní knihovna Čakovice je veřejnou knihovnou, jejímž zřizovatelem je městská část. Knihovní fond obsahuje asi 8,5 tisíc knih včetně periodik. 

22.7.2024 bude knihovna uzavřena.

Děkujeme za pochopení

Knihovna provozuje i veřejný internet.

Kontaktní osoby: Mgr. Lucie Límová a Drahomíra Jirmanová
Adresa: Cukrovarská 1/23, Čakovice
Telefon: 283 930 995
E-mail: cakovicka.knihovna@cakovice.cz 

otevírací doba od 01.04.2023:
pondělí 8:00 - 16:30
středa 13:00 - 20:00
čtvrtek 8:00 - 17:00

Knihovní řád platný od 01.01. 2020 (součástí je i aktualizovaný ceník)

Přístup do ON-LINE katalogu

Pro přihlášení do čtenářského konta se zadá číslo čtenářského průkazu a PIN (6 čísel z data narození ve formátu RRMMDD).
Prodloužení výpůjčky o jeden měsíc (po přihlášeni do vašeho čtenářského konta) se provádí zaškrtnutím příslušné knihy a stisknutím tlačítka „prodloužit“.